• GDPR-sjekken

Sjekk deres GDPR-etterlevelse

 

EUs personvernforordning (GDPR) trådte i kraft i Norge i juli 2018. Regelverket stiller krav til hvordan virksomheter skal behandle personopplysninger, men hva er egentlig GDPR? Hva skal til for å etterleve regelverket? Hva kan dere gjøre i deres virksomhet?

 

Ta testen her

 

BDO har utviklet en test som raskt og enkelt gir deg svar på om din virksomhet etterlever sentrale krav i GDPR. Når du har tatt testen, får du tips og informasjon om regelverket basert på dine svar. Tipsene kan omfatte sjekkliste og anbefalinger om å etablere konkrete tiltak som er påkrevd etter reglene i GDPR. 

 

Relevant for din virksomhet?

De fleste virksomheter må forholde seg til regler i GDPR fordi de behandler personopplysninger om egne ansatte, kunder eller representanter hos leverandører og samarbeidspartnere. GDPR-sjekken passer derfor for både små og store virksomheter i alle sektorer.
GDPR-sjekken er avgrenset til å gjelde sentrale krav i GDPR. Testen gir ingen fullstendig kontroll av virksomhetens etterlevelse av regelverket, og bør bare brukes som en pekepinn på hvordan din virksomhet ligger an.