• Utredning

Utredning og analyse

Nasjonale og internasjonale offentlige organer har stadig behov for å utrede og analysere forhold som påvirker samfunnssikkerhet og beredskap. Det samme behovet gjelder også for virksomheter som forvalter spesielt samfunnskritiske funksjoner.

Våre rådgivere har solid kompetanse fra nasjonale og internasjonale forsknings- og analysemiljøer, offentlige utvalg og utredningsprosjekter og kan understøtte og bistå med utredninger og analyser innen:

  • Overordnet risikoforståelse
  • Organisering av sikkerhets- og beredskapsarbeidet
  • Nasjonale og internasjonale strategier og initiativer
  • Lover og forskrifter
  • Kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner