1:
  • Styringssystem for
    informasjonssikkerhet

Styringssystem for informasjonssikkerhet

Et styringssystem for informasjonssikkerhet er et viktig verktøy for å sikre at din virksomhet har god styring og kontroll med informasjonssikkerhet. 

Alle virksomheter har informasjonsverdier de er avhengige av å ha kontroll på. I tillegg er alle virksomheter i ulik grad omfattet av sikkerhetskrav fra myndigheter, kunder, leverandører eller andre. Kravene til din virksomhet kan gjelde beskyttelse av f.eks. nasjonal sikkerhet, samfunnssikkerhet, personvern, opphavsrett, forretningshemmeligheter eller kontinuiteten i kritiske leveranser.

For at virksomheten skal oppnå et riktig sikkerhetsnivå er det avgjørende at informasjonssikkerheten styres på en systematisk måte. Dette innebærer at styringen er godt integrert med virksomhetsstyringen for øvrig, og at det er tilstrekkelig dokumentert. Et ledelsessystem (styringssystem) for informasjonssikkerhet som er tilpasset risikoen og egenarten i din virksomhet, er et viktig hjelpemiddel for å oppnå det.

 

Hva kan BDO bistå med? 

Våre rådgivere har lang erfaring med å utvikle og implementere styringssystem for informasjonssikkerhet som tilpasses virksomhetens behov og integreres med virksomhetsstyringen for øvrig. I dette arbeidet kan vi blant annet bistå med å: 

  • evaluere virksomhetens eksisterende styringssystem 
  • analysere interessenter, behov, krav og forventninger
  • utarbeide sikkerhetsmål og prinsipper for informasjonssikkerhet 
  • definere roller og ansvar innen informasjonssikkerhet 
  • gjennomføre risikoanalyser 
  • utarbeide styrende dokumenter på alle nivåer i dokumenthierarkiet

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil du vite mer om våre tjenester knyttet til informasjonssikkerhet? Vi vil gjerne høre fra deg! Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vil vi svare deg så fort vi kan.

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code