1:
  • Personsikkerhet

Personsikkerhet

Formålet med personsikkerhet er å beskytte utsatte individer og deres nærstående mot tilsiktede handlinger fra aktuelle trusselaktører. 
 
For å identifisere hensiktsmessige beskyttelsestiltak som er tilpasset den aktuelle situasjonen, bør det utarbeides en risikovurdering. En risikovurdering vil blant annet belyse hvilke trusler som er aktuelle for individet/familien og hvilke sårbarheter de er eksponert for i det daglige. 
 
Alle vurderinger utarbeides i tett dialog med individene som er berørt. 
 
BDOs rådgivere har både operativ og analytisk erfaring fra personsikkerhet, med kompetanse innen dette feltet fra politiet, forsvaret og det sivile.