Arve Sunde, BDO

Arve Sunde

Partner Revisjon

BDO.LiveSite.People.Contact

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Arve Sunde sitter ved vårt kontor i Trondheim og har vært partner i BDO siden 2012 etter å ha drevet egen virksomhet i 10 år.

Arve er statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører og har lang erfaring spesielt innenfor bygg- og eiendomsbransjen. Han har jobbet med både revisjon, rådgivning og økonomistyring innenfor disse bransjene. Arve har rollen som bransjeansvarlig for bygg og anlegg i region MidtNord og jobber som partner på både revisjonsoppdrag og regnskapsoppdrag. I tillegg har han de siste årene jobbet mye som ansvarlig partner på leveranse av økonomisystemet Xledger til flere kunder.

Ta gjerne kontkat med Arve for en uforpliktende samtale.