CFO Agenda: Økonomistyring

Økonomistyring omfatter CFOs kjerneoppgaver som finansrapportering, regnskap, compliance og finansiering.

CFOs kjerneoppgaver

Økonomistyring omfatter CFOs kjerneoppgaver som finansrapportering, regnskap, compliance og finansiering.

Med strenge regulatoriske krav og behovet for finansiell klarhet, vektlegger vi robuste rapportprosesser, presis budsjettlegging og treffsikre prognoser.

Vi hjelper din organisasjon med å forbedre disse områdene, sikre compliance og tilby gjennomsiktig, innsiktsrik økonomisk informasjon til interessentene.

I en tid hvor finansiell transparens er mer kritisk enn noen gang, er det en CFOs ansvar å sikre at regnskap og rapportering reflekterer virkeligheten med stor nøyaktighet og i samsvar med regelverk. Dette inkluderer blant annet:

 • Grunnleggende regnskapsføring.
 • Skattemelding, MVA-melding.
 • Rapportering og konsolidering.
 • IFRS og GAAP rapportering.

Det er avgjørende for en CFO å holde organisasjonen i forkant av compliance, og sikre at alle finansielle prosesser er robuste og transparente. Dette inkluderer blant annet:

 • Kvalitetssikring av regnskapsdata.
 • IFRS og regnskapsrådgivning.
 • Regulatorisk rapportering og compliance.
 • Internkontroll og revisjon.

Se også: Slik jobber BDO Consulting med internrevisjon

Strategisk overblikk over finansiering og kapitalforvaltning er nødvendig for å styrke selskapets økonomiske fundament og støtte vekstinitiativer. Dette inkluderer blant annet:

 • Optimal finansieringsstruktur.
 • Støtteordninger og skatteinsentiver.
 • Kontantstrøm- og investeringsstyring.
 • Valutahåndtering.

En fremtidsrettet CFO vektlegger bærekraftsrapportering for å fremme organisasjonens sosiale og miljømessige ansvarlighet. Dette inkluderer blant annet:

 • Bærekraft integrert i finansiell rapportering.
 • Rapportering av ESG KPI-er.
 • Samarbeid med bærekraftsteam.

Se også: Slik jobber vi med bærekraft i BDO

Solide finansielle prognoser og effektiv budsjettering er hjørnesteiner i en CFOs verktøykasse for å drive økonomisk planlegging og forutsigbarhet. Dette inkluderer blant annet:

 • Utarbeidelse av finansielle estimater.
 • Valg av budsjetteringsmetoder.
 • Anvendelse av budsjetteringsverktøy.
 • Oppfølging og styring.

Skatteoptimalisering krever et skarpt blikk for å maksimere verdien av skatteposisjoner og -strategier samtidig som man opprettholder full compliance. Dette inkluderer blant annet:

 • Evaluering av skatteposisjon.
 • Utvikling av skattestrategier.
 • Implementering av strategier.
 • Overvåking av skatteregelendringer.

Kontakt

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid.