• Forbered deg på Brexit

Forbered deg på Brexit

Frode Midttun , Markeds- og kommunikasjonssjef, SørVest |

14. mars 2019

Tirsdag kveld ble statsminister Mays forslag til avtale om skilsmisse med EU nedstemt. Onsdag kveld ble et forslag om brexit uten noen avtale avvist. I dag, torsdag, stemmer parlamentet på om brexit skal utsettes. 

Parlamentet ønsker ikke å gå ut uten noen avtale, og en utsettelse av fristen er dermed et veldig aktuelt scenario. Det er da høyst mulig at det kan bli utlyst en ny folkeavstemming om hele brexit. Men da må britene overbevise EU. Alternativet er at UK forlater EU uten avtale 29. mars.

Brexit-avtalen har som formål å danne et grunnlag for en ny handelsavtale mellom UK og EU. Uten en brexit-avtale med EU vil dette bli en stor utfordring for norske virksomheter. På et seminar i regi av NHO Rogaland tirsdag 12. mars, presenterte BDOs tollrådgiver Helene Hval de viktigste konsekvensene av en «no deal brexit» for norske virksomheter.

-  Vi ser at det er sektorer som sjømat, ferdigvarer, bilindustrien, olje- og maritim sektor og finanstjenester som påvirkes mest av en «no deal brexit». Halvparten av sjømaten fra Norge til UK går direkte, mens halvparten går via andre EU-land eller Kina. Det kan derfor bli komplisert å sikre denne handelen, sier Helene Hval som er tollrådgiver i BDO.

UK er Norges viktigste handelspartner med en total eksport på 215 mrd. kroner og import for 38,5 mrd. kroner. Olje og gass står for ca 70 % av eksporten. Bare sjømateksporten til UK står for 510 mill. kroner

Norske eksportører er vant til problemfri eksport til UK gjennom EØS-avtalen, med tollfrihet på alt av industrivarer. Samt tollfrihet, tollnedsettelse og kvoter på landbruksvarer og fisk.

En konsekvens av «no deal» er endring av tollsatser og andre handelshindringer. Med økt kontroll på grensen av varer og personer vil dette skape kø og forsinkelser. Nye dokumentasjonskrav og kontrakt- og forsikringsarbeid vil medføre økte kostnader. 

-  Norge og UK deltar i hele 75 kompensasjonsavtaler. Dersom UK ikke signerer innen 29. mars, så er UK over på WTO sitt regelverk. Det blir et helt annet tollregime for UK og Norge, og det får også betydning for bedrifter som importerer innsatsvarer fra UK som inkorporeres i norske produkter og deretter selges i EU, sier Helene Hval.

Vi kan en komme i en situasjon hvor den norske varen ikke kan føres tollfritt/med nedsatt sats inn i EU fordi den ikke følger krav til opprinnelsesvare.

Dette betyr altså at vi kan få endret toll på varer mellom Norge og UK, samt at Norge ved videresalg til EU kan komme i situasjon hvor den bearbeidede varen ikke oppfyller krav til opprinnelsesvare, og dermed får økt tollsats (regulert av opprinnelsesregler).

Vi vil kunne få noen markante forskjeller i tollsatser på eksport på for eksempel tekstiler (0 til 12 %), bildeler (0 til opp mot 27%), makrell (0 til 20 %), sild (0 til 15 %) og torsk (0 til 12 %).

Norske myndigheter har en skilsmisseavtale med UK på plass. I tillegg er det nødløsningsavtaler under forhandlinger:

  • Varesektor: ikke ferdigforhandlet
  • Luftfart: ferdigforhandlet
  • Vegtrafikk: ferdigforhandlet
  • Maritim transport: ikke ferdigforhandlet
  • Borgernes rettigheter: avtale på plass, blir som i dag

-  Vi står foran en noen spennende uker og det kan bli et krevende handelspolitisk bilde i tiden fremover, sier Helene Hval.