Expatriate Tax Services

BDO bistår med Expatriate Tax Services

I et stramt arbeidsmarked har mange norske arbeidsgivere behov for å hente utenlandske arbeidstakere til Norge. I tillegg har vi utenlandske selskap som vil inn i det norske markedet som gjerne vil etablere seg med kontor eller filial i Norge.

I BDO Advokater har vi rådgivning for slike selskaper som en del av vår kjernekompetanse og våre rådgivere dekker hele dette feltet. Vi er alltid helt oppdatert på de nyeste endringer og praksis. Våre jurister har lang erfaring med registering, myndighetskontakt og rådgivning innen skatterettslige spørsmål for internasjonale selskap og utenlandske arbeidstakere. 

Våre spesialister i i BDO Advokater AS bistår selskaper som har grenseoverskridende virksomhet samt privat personer med internasjonal tilknytning. Dette gjelder både utsending av arbeidstakere, ansettelse av ansatte i Norge og selskapets utfordringer innen skatt og avgift, samt trygde- og arbeidsrettslige spørsmål og payroll håndtering.  

Vi bistår med: 

 • Registrering av filial i Brønnøysundregistrene  
 • RF-1199 rapportering av oppdrag/kontrakt, underentreprenører og medarbeidere  Registrering i AA-registreret/NAV  
 • Innberetning av lønn (Terminoppgaver/lønns- og trekkoppgaver) 
 • Søknad om ID-kort/byggekort for arbeid på norske byggeplasser 
 • Søknad for fritak fra norsk folketrygd – bistand ved søknad om A1  
 • Søknad om fritak fra forskuddstrekk  
 • Kontakt med myndighetene      
 • Bistand med skattemelding 

Utover det gir vi råd innen skatterettslige spørsmål som har sitt opphav i skatteavtaler og internrett:   

 • Plikt til å levere selvangivelse 
 • I hvilket land skal inntektene skattlegges 
 • Varighet av beskatningsretten – skatteplikt i inn- eller utland    
 • Skatterådgivning ved utsendelse og arbeidsopphold i Norge/utland  
 • Skatterådgivning ved hjemkomst fra utlandet  
 • Bistand ved endring av fastsetting/ klager skattemyndighetene 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.