Ledelse og styret

Administrerende direktør

Styreleder

Nestleder

Styremedlemmer

Ansattrepresentanter

Tjenesteledere

Nasjonal ledergruppe

Leder: Martin Aasen