1:
  • Vår historie

Historien om BDO

BDO ble grunnlagt i 1963 av revisjonsfirmaer i Storbritannia, Nederland, Tyskland, USA og Canada. I 1973 ble navnet forenklet til Binder, Dijker, Otte og Co.: BDO.

BDO i Norge ble stiftet i 1913 under navnet A/S Revisjonsbanken. Bankavdelingen ble overdratt til Bergens Privatbank, senere Bergen Bank og DnB Nor i 1920, og døpt om til A/S Revisjon, som var Norges største revisjonsselskap frem til 1988. I 1969 ble Noraudit AS stiftet og fusjonerte med A/S Revisjon i 1988, og sammen ble de Norges største revisjonsfirma.

I 2006 fusjonerte Noraudit med BDO Revico og ble til BDO Noraudit. I 2009 ble alle medlemsselskapene verden over samlet under ett felles navn og én felles profil, BDO.

Fra 2011 og frem til i dag har vi økt fra 600 til over 1 500 ansatte etter at blant annet G-Partner, Inter Revisjon, Crowe Horwath og flere andre foretak er blitt en del av BDO.

 

Se også:

Om BDO i Norge

Ledelse og styre

Presse