• Bærekraftsrapportering og bærekraftsattestasjon

Jobber du i et selskap eller en organisasjon hvor bærekraft står på agendaen? 

Som virksomhet har vi et særlig ansvar for å påvirke våre omgivelser i en mer bærekraftig retning der dette er mulig. Bærekraft er blitt en kritisk suksessfaktor for næringslivet og det kan ha stor verdi å kommunisere dette arbeidet både internt i egen organisasjon og eksternt til dine interessenter.

 

Kom i gang med bærekraftsrapportering

BDO kan bistå ditt selskap eller organisasjon med å rapportere på bærekraft, slik at dine interessenter får økt innsikt i deres arbeid. En balansert og relevant rapportering er med på å skape økt åpenhet om hvordan bærekraft er en del av din virksomhetsstyring. 

BDO kan tilby kompetanse innen GRI som er den mest anerkjente rapporteringsstandarden på dette området, herunder: 

  • Interessentkartlegging
  • Vesentlighetsanalyser 
  • Utforming av rapportering på vesentlige områder
  • Gjennomgå og utvikle eksisterende rapport

 

Bærekraftsattestasjon

Stadig flere selskaper og organisasjoner rapporterer på bærekraft for å synliggjøre sitt arbeid på dette området. Samtidig ser vi at behovet for tredjepartsgodkjenning av denne informasjonen øker, da en attestasjon bidrar til å skape troverdighet og tillitt til rapporteringen.

BDO kan med sin kompetanse bistå med attestasjonsoppdrag knyttet til bærekraftsrapportering. Det innebærer å attestere informasjonen i rapporteringen slik at brukerne kan fatte beslutninger på bakgrunn av den.

BDO gjennomfører attestasjonsoppdrag etter internasjonale attestasjonsstandarder.