• Bærekraftsrapportering og bærekraftsattestasjon

Jobber du i et selskap eller en organisasjon hvor bærekraft står på agendaen? 

Som virksomhet har vi et særlig ansvar for å påvirke våre omgivelser i en mer bærekraftig retning der dette er mulig. Bærekraft er blitt en kritisk suksessfaktor for næringslivet og det kan ha stor verdi å kommunisere dette arbeidet både internt i egen organisasjon og eksternt til dine interessenter.

 

Kom i gang med bærekraftsrapportering

BDO kan bistå ditt selskap eller organisasjon med å rapportere på bærekraft, slik at dine interessenter får økt innsikt i deres arbeid. En balansert og relevant rapportering er med på å skape økt åpenhet om hvordan bærekraft er en del av din virksomhetsstyring. 

BDO kan tilby kompetanse innen GRI som er den mest anerkjente rapporteringsstandarden på dette området, herunder: 

  • Interessentkartlegging
  • Vesentlighetsanalyser 
  • Utforming av rapportering på vesentlige områder
  • Gjennomgå og utvikle eksisterende rapport

 

Bærekraftsattestasjon

Stadig flere selskaper og organisasjoner rapporterer på bærekraft for å synliggjøre sitt arbeid på dette området. Samtidig ser vi at behovet for tredjepartsgodkjenning av denne informasjonen øker, da en attestasjon bidrar til å skape troverdighet og tillitt til rapporteringen.

BDO kan med sin kompetanse bistå med attestasjonsoppdrag knyttet til bærekraftsrapportering. Det innebærer å attestere informasjonen i rapporteringen slik at brukerne kan fatte beslutninger på bakgrunn av den.

BDO gjennomfører attestasjonsoppdrag etter internasjonale attestasjonsstandarder.
 

Kontakt oss

Har du noen spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan du kan arbeide med bærekraftig utvikling? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg.

I'm not a robot:
Retype the numbers below:
 Security code