1:
  • Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Oppfyller du aktivitets- og redegjørelsesplikten?

Alle arbeidsgivere har en plikt til å jobbe aktivt for å fremme likestilling og ikke-diskriminering på arbeidsplassen. Fra 2020 har alle offentlige og private virksomheter som sysselsetter mer enn 50 ansatte måtte redegjøre for selskapets arbeid med mangfold og likestilling i årsberetningen/årsrapport eller i annet offentlig tilgjengelig dokument. Virksomheter med færre enn 50 ansatte skal også dokumentere arbeidet. 

Utover at det er et lovkrav, er arbeidet med aktivitets- og redegjørelsen et godt verktøy for å jobbe med den sosiale dimensjonen i bærekraft. Forskning har også vist positive sammenhenger mellom mangfold i virksomheter og økt medarbeidertilfredshet, bedre kundeforståelse, bedre beslutningstagning, økt lønnsomhet og tiltrekning av de største talentene. Det fordrer imidlertid at ledelsen tilrettelegger og bruker ulikhetene.​

 

Systematisk arbeid med likestilling og ikke-diskriminering ​

BDOs rådgivere har erfaring med prosjektledelse og rapportering innen aktivitets- og redegjørelsesplikten. ​

 

Slik kan vi hjelpe deg:​

  • Informasjonsmøte om lovkravet, inkludert demonstrasjon og oversendelse av verktøypakke som er tilstrekkelig for etterlevelse av kravet​
  • Workshop for å gjennomføre risikokartlegging​
  • Workshop for å gjennomføre lønnskartlegging​
  • GAP-analyse/statuskartlegging av hva virksomheten har på plass og hva som må utarbeides for å etterleve kravet​
  • Prosjektledelse/rådgivning for å imøtekomme standardens krav ​
  • Kvalitetssikring av likestillingsredegjørelser opp mot fastsatte krav​

 

Ta kontakt

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code