1:
  • Hva er SAF-T?

Fra 1. januar 2020 ble det obligatorisk for alle bokføringspliktige å sende regnskapsdata til offentlige myndigheter på standard XML-format, SAF-T (Standard Audit File – Tax). 

Hovedformålet med standardiseringen er å forenkle og effektivisere bokettersyn og arkivering, samt å standardisere utveksling av data mellom ulike finansielle systemer for å effektivt kunne analysere regnskapsinformasjon. Kravet gjelder for bokføringsperioder fra 1. januar 2020.

Bokføringspliktige er ikke pliktige til å gjengi regnskapsinformasjon i SAF-T format for tidligere regnskapsperioder. 

Kravet om å kunne levere regnskapsdata i SAF-T format gjelder alle bokføringspliktige som benytter elektroniske regnskapssystemer til bokføring. Virksomheter som omsetter for mindre enn MNOK 5 årlig er i utgangspunktet unntatt kravet, men dersom virksomheten din likevel har bokførte opplysninger tilgjengelig elektronisk blir dere omfattet av kravet. 

SAF-T erstatter ikke vanlig innsending av skattemelding/selskapsmelding, merverdiavgiftsmeldinger og ligningsdata. Det er kun i forbindelse med et eventuelt bokettersyn og på forespørsel fra Skatteetaten, at bokføringspliktige skal sende inn SAF-T filer. Innsendingen skjer gjennom Altinn, som skjema RF-1363.

I tilfeller hvor regnskapssystemet benyttes til å produsere filer på SAF-T format, står den bokføringspliktige selv ansvarlig for at eventuell avvikende kontobruk eller avvikende mva-kodebruk i bokføringen, kobles opp mot standard SAF-T kontoplan og mva-koder.

På lenkene under finner du informasjon fra Skatteetaten om standard kontoplan og mva-koder til SAF-T-formatet. 

Du finner mer informasjon om SAF-T på skatteetatens hjemmeside

 

Overholder din virksomhet SAF-T kravene?

Hvert foretak står selv ansvarlig for å være i stand til å levere en SAF-T fil. I praksis betyr dette at:

  • Kontoplan må være korrekt satt opp mot standard SAF-T kontoplan
  • Merverdiavgiftskoder må være korrekt satt opp mot standardkoder
  • Selskapet må være i stand til å konvertere filer til XML-format 

For å sikre at din virksomhet er i overensstemmelse med kravene, er vår første anbefaling å kontakte din systemleverandør. Det er viktig for enhver bokføringspliktig å vite om denne funksjonaliteten er tilgjengelig i regnskapssystemet, og hva som eventuelt kreves av den bokføringspliktige selv. 

 

Vi hjelper dere gjerne med SAF-T

BDO har kompetanse og erfaring med å bistå ulike virksomheter med SAF-T. Vi leverer en rekke ulike tjenester som gjør virksomheten din kompatibel med SAF-T kravene: 

  • Rådgivning for etterlevelse av kravene
  • Oppsett av kontoplan og merverdiavgiftskoder
  • Vi tilbyr en egen konverteringsløsning for SAF-T
  • Validering av SAF-T-filer 
  • Analyse og avstemming

 

Ta kontakt

Er du usikker på hvordan SAF-T påvirker din bedrift og ønsker råd? Ta kontakt med din lokale rådgiver eller fyll inn skjema via knappen under, så tar en av våre rådgivere kontakt med deg innen kort tid. 

Kontakt oss her