Konverteringsløsning SAF-T

BDO bistår med konverteringsløsning SAF-T

Dersom regnskapssystemet dere bruker ikke har SAF-T-funksjonalitet, har BDO utviklet en egen løsning for å konvertere kundedata til SAF-T. Dette kan være hensiktsmessig for virksomheter som benytter eldre, egenutviklede eller mindre brukte versjoner av regnskapssystemer. For utenlandske selskaper (NUF) kan dette også være et alternativ da man unngår å ta på seg større utviklingskostnader.

For å kunne bistå dere trenger vi følgende informasjon:

 • Selskaps- og systeminformasjon
 • Saldobalanse
 • Kunde- og leverandørinformasjon
 • Kunde- og leverandørreskontro 
 • Hovedbok for den aktuelle perioden
 • MVA-koder

Det er i tillegg viktig med en kontinuerlig dialog for å sikre en fullstendig og korrekt gjenspeiling av regnskapsinformasjonen. Vi ivaretar deres data på en forsvarlig måte og bistår med mapping mot standard kontoplan og mva-koder.

Teknisk validering

I forbindelse med konvertering til XML-format, utfører BDO også en teknisk validering av filen. Den tekniske valideringen kan leveres som en separat tjeneste dersom selskapet har behov for en gjennomgang av SAF-T filen. Den tekniske valideringen innebærer: 

Validering av SAF-T datafilen mot SAF-T skjema (XSD) for å kontrollere:

 • Struktur
 • Datatype
 • Format

Validering mot BDOs egenutviklede validator for å kontrollere:

 • Fullstendighet
 • Integritet
 • Regnskapsprinsipper overholdes

Manuell gjennomgang:

En gyldig fil i Skatteetatens validator impliserer at den kan lastes opp i Altinn. BDOs validator gjør ytterligere logiske sjekker. Den tekniske valideringen gjøres som en del av konverteringstjenesten til BDO, men kan også gjøres separat ved ønske fra kunde.

Analyse og avstemming

SAF-T formatet gjør det enklere å gjennomføre analyser på regnskapsdata fra ulike systemer og flere juridiske enheter samtidig. Det er for eksempel mulig å bygge standardiserte rapporter og analyser på kundefordringer, leverandørgjeld, likviditet, valuta og merverdiavgift. Videre kan SAF-T filen benyttes for avstemming mot MVA-meldingen for å påse at disse samsvarer. 
Vi i BDO kan bistå med å kartlegge mulighetene med SAF-T, og bistå i prosessen med å identifisere og bygge opp relevante analyser og rapporter. 

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål eller ønsker å snakke med en av våre rådgivere? Ta kontakt med en av oss.

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.