CFO Agenda: Forretningsutvikling

Forretningsutvikling sentrerer seg rundt strategiske og fremtidsrettede initiativer som driver organisasjonens vekst og verdiskaping.

Sikre konkurransekraft i markedet

Forretningsutvikling sentrerer seg rundt strategiske og fremtidsrettede initiativer som driver organisasjonens vekst og verdiskaping. Med fokus på langsiktige beslutninger, kan vi bistå i fastsettelsen av finansiell strategi, kapitalallokering, og håndtering av eierstruktur og transaksjoner, sikre din organisasjons konkurransekraft og bærekraft i markedet.

I rollen som arkitekt for selskapets finansielle fremtid, er det en CFOs oppgave å konstruere en finansiell strategi som står tidens prøve og legger grunnlaget for varig vekst. Dette inkluderer blant annet:

 • Avstemming av finansielle mål med forretningsvisjonen
 • Identifisering av investeringsmuligheter
 • Overvåkning av bransjetrender

En veloverveid kapitalallokering underbygger alle aspekter av en virksomhets operasjoner og vekstpotensial. For en CFO innebærer dette nøye overveielse av:

 • Kapitalallokering
 • Avkastning på investeringer
 • Gjennomgang av kapitalforbruk

Effektiv interessentkommunikasjon og risikostyring er ikke bare en regnskapsøvelse, men en strategisk imperativ som styrker selskapets markedsplass og operasjonelle robusthet. Dette inkluderer blant annet:

 • Investorrelasjoner
 • Finansiell rapportering til styret
 • Risikoanalyse og scenario planlegging

Operasjonell effektivitet og finansiell lønnsomhet er fundamentale for ethvert selskaps suksess og stabilitet. En CFO må fokusere på:

 • Planlegging og budsjettering
 • Controlling
 • KPI-rapportering

Å identifisere og optimalisere de drivende faktorene bak virksomhetens ytelse er kritisk for å sikre målrettet vekst og effektivitet. 

Sentrale fokusområder er:

 • Kartlegging av drivere
 • Tiltaksplanlegging og oppfølging

Navigering i eierstrukturer og transaksjoner krever en kombinasjon av strategisk innsikt og finansiell dyktighet for å sikre at selskapets strukturelle beslutninger støtter langsiktige mål. Dette omfatter:

 • Eierstruktur vurdering
 • Generasjonsskifter, fusjoner og fisjoner
 • Aksjesalg og oppkjøp
 • Due diligence i M&A-prosesser

Kontakt

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid.