• Antihvitvasking og
    terrorfinansiering

Antihvitvasking og terrorfinansiering

Hvitvasking av utbytte som kommer fra kriminalitet påvirker den legale økonomien og utgjør en betydelig samfunnsrisiko. Slike pengestrømmer representerer en risiko for legale virksomheter først og fremst fordi det virker konkurransevridende. Men også fordi man kan risikere å utsettes for, eller knyttes til, hvitvaskingsoperasjoner og underliggende kriminalitet uten å vite det.

Bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering er et samfunnsansvar vi alle må ta på alvor.  

 

Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering 

Effektiv håndtering av denne type operasjonell risiko er særskilt viktig for virksomheter som er underlagt hvitvaskingsloven. BDO bistår regelmessig rapporteringspliktige virksomheter med rådgivning relatert til ulike problemstillinger innen fagfeltet.  

Vårt mål er å gi våre kunder en praktisk tilnærming til ulike behov eller problemstillinger. Slik sett kan vi bidra til å gjøre virksomheten “compliant”. Ikke bare på papiret, men også i form av konkrete tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. 

Våre nøkkelressurser har erfaring fra forskjellige funksjoner, forsvarslinjer og bransjer, og har gjennom dette inngående kjennskap til hvordan hvitvaskingsreglene skal forstås og praktiseres. I BDO er vi rådgivere for banker, forsikringsselskap, revisorer, regnskapsførere, advokater, i tillegg til internasjonale selskaper som vil tilpasse seg hvitvaskingsregelverket. 

 

Hva kan BDO hjelpe med? 

Vi kan hjelpe din virksomhet med å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til fagfeltet, gjennom en proaktiv og operativ tilnærming. Vi leverer rådgivning og uavhengig kontroll/internrevisjon innen følgende områder: 

  • Risikovurdering  
  • Styring og kontroll  
  • Rammeverk og rutiner  
  • Kundetiltak  
  • Systemstøtte  
  • Kompetanse  

 

Les mer om de enkelte tjenestene ved å klikke på fanene. 

 

Kontakt oss 

Har du spørsmål eller vil du vite mer om våre tjenester innen antihvitvasking og terrorfinansiering? Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vi vil svare deg så fort vi kan.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code