1:
  • Kundetiltak

Kundetiltak

Kundetiltak innebærer lovpålagte handlinger eller aktiviteter som sikrer kjennskap til kunde og dens virksomhet. Kundetiltak skal være tilpasset aktuell risiko, såkalt «risikobasert tilnærming». Kundetiltak inndeles normalt i tre nivå: forenklede-, standard- og forsterkede kundetiltak.

Individuelt tilpassede kundetiltak vil være et effektivt virkemiddel for å kartlegge, vurdere, kontrollere og dokumentere risiko. 

Kundetiltak kan også være utgangspunkt for videre undersøkelse og rapportering.

 

Hva kan BDO hjelpe med?

Vi kan bistå med utforming og gjennomføring av kundetiltak, herunder forsterkede kundetiltak, samt eventuelle undersøkelser av mistenkelige forhold.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil du vite mer om våre tjenester innen antihvitvasking og terrorfinansiering? Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vil vi svare deg så fort vi kan.

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code