• Rammeverk og rutiner

Rammeverk og rutiner

Vårt rammeverk omfatter policy, strategi/handlingsplan, retningslinjer og rutiner som skal sikre enhetlig etterlevelse i virksomheten. Rutinene skal være utformet med bakgrunn i den virksomhetsinnrettede risikovurderingen for å sikre at identifisert risiko håndteres.

Rutinene skal være oppdaterte, lett tilgjengelige og forankret på øverste nivå. Gode rutiner er tilpassede, konkrete, gjennomførbare og kan etterprøves.

 

Hva kan BDO hjelpe med?

Vi kan bistå med utarbeidelse eller oppdatering av rammeverk og rutiner med bakgrunn i gjeldende risikovurdering, lovkrav og beste praksis.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil du vite mer om våre tjenester innen antihvitvasking og terrorfinansiering? Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vil vi svare deg så fort vi kan.

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code