1:
  • Risikovurdering

Risikovurdering

Rapporteringspliktige virksomheter er pålagt å identifisere og vurdere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering. En risikovurdering skal sikre tilstrekkelig dokumentert grunnlag for å etablere lovpålagte tiltak, og er blant annet utgangspunkt for valg av organisering, opplæringstiltak, rutiner/rammeverk, risikoklassifisering og overvåkning av kunder og transaksjoner.

En risikovurdering omfatter vurdering av egen virksomhet, produkter/tjenester, kunder, geografi, transaksjon/hendelse, distribusjon og egne tiltak/sårbarheter. 

 

Hva kan BDO hjelpe med?

Vi kan bistå med metodikk, fasilitering og gjennomføring av virksomhetsinnrettet risikovurdering.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil du vite mer om våre tjenester innen antihvitvasking og terrorfinansiering? Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vil vi svare deg så fort vi kan.

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code