1:
  • Styring og kontroll

Styring og kontroll

Organisering innenfor prinsippet om «de tre forsvarslinjer» er viktig for å sikre god styring og kontroll, samt uavhengighet mellom utførende og kontrollerende funksjoner. Hvitvaskingsansvarlig og etterlevelsesansvarlig er adskilte roller som normalt skal organiseres i henholdsvis første og andre forsvarslinje.

Gode og velfungerende rapporteringslinjer og rapporter må etableres for å sikre at ledelse, styre og utvalgte ledelsesfunksjoner får relevant informasjon.

 

Hva kan BDO hjelpe med?

Vi kan bistå med valg av organisering, styrende dokumenter, rapportering og uavhengige vurderinger enten som del av en internrevisjonsprosess eller som «uavhengig kontrollenhet», jfr. hvitvaskingsloven § 35 2) c). 

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil du vite mer om våre tjenester innen antihvitvasking og terrorfinansiering? Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vil vi svare deg så fort vi kan.
 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code