• Systemstøtte

Systemstøtte

Kundesystemer skal understøtte arbeidet med «kjenn din kunde», både i form av registrering, verifisering og oppdatering av informasjon. Informasjonen må også kunne brukes i andre funksjoner tilknyttet anti-hvitvaskingsarbeidet, som risikoklassifisering, transaksjonsmonitorering og listelesing.

Banker, kredittforetak og finansieringsforetak er pålagt å ha elektroniske overvåkingssystemer som ved hjelp av ulik funksjonalitet skal avdekke forhold som kan indikere hvitvasking og terrorfinansiering. 

 

Hva kan BDO hjelpe med?

Vi kan bistå med analyse, parametersetting og optimalisering av systemer som ivaretar krav etter hvitvaskingsregler og sanksjonsforpliktelser.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil du vite mer om våre tjenester innen antihvitvasking og terrorfinansiering? Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vil vi svare deg så fort vi kan.

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code