• Bakgrunnsundersøkelser
    av personer

Bakgrunnsundersøkelser av personer

Skal dere gjennomføre en ansettelse til en ledende rolle eller har dere ansatte som skal ha tilgang på sensitiv informasjon? En bakgrunnssjekk vil kunne avdekke uregelmessigheter i informasjon gitt av den ansatte som kan utgjøre en risiko for virksomheten. Risikoen kan både være av økonomisk og omdømmemessig karakter.

En bakgrunnssjekk kan være relevant i forbindelse med en rekrutteringsprosess, forfremmelsesprosess, ved endringer av tilganger og arbeidsoppgaver, eksempelvis dersom ansatte som skal ha kjennskap sensitiv informasjon. 

For ansatte i betrodde stillinger med økonomiansvar kan en kredittsjekk gi informasjon som kan redusere risikoen for at den ansatte skal gjennomføre økonomisk kriminalitet.  

 

Vi kan blant annet bistå med følgende tjenester:

  • Verifisering av identitet
  • Verifisering av utdannelse, sertifiseringer og kurs
  • Verifisering av arbeidserfaring
  • Sjekk av næringsinteresser
  • Kredittsjekk (der dette er aktuelt)
  • Søk i mediadatabaser
  • Søk i åpne kilder

Vi bruker en risikobasert tilnærming til bakgrunnssjekk og har erfaring med å gjennomføre bakgrunnssjekker som er avgrenset og tilpasset til om kandidater er, eller vil bli sikkerhetsklarert, eller skal ha tilgang til kritisk infrastruktur. 

Vi vil også kunne bistå med rådgivning av hvordan man kan følge opp ulike funn/røde flagg. 

Vi har erfaring fra bakgrunnssjekk av både norske og internasjonale kandidater

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil du vite mer om våre tjenester knyttet til bakgrunnssjekk av personer? Vi vil gjerne høre fra deg! Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vil vi svare deg så fort vi kan.
 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code