Bakgrunnsundersøkelser

BDO bistår med bakgrunnsundersøkelser

Skal dere rekruttere nye medarbeidere eller inngå samarbeid med et nytt selskap? Vi gjør alt fra enkle bakgrunnssjekker av potensielle ansatte til omfattende vurderinger av mulige samarbeidspartnere.  

Formålet med bakgrunnssjekk er å redusere risiko knyttet til eksempelvis omdømme eller integritet før dere etablerer en ny forretningsforbindelse eller rekrutterer en ny leder/medarbeider. 


Person som går bortover ved vannkanten i en by

Integritetsundersøkelser 

Integrity Due Diligence (IDD) er eksempelvis relevant dersom dere skal inngå et samarbeid med et nytt selskap, benytte en ny leverandør eller gjennomføre oppkjøp. BDO kan bistå med å identifisere risikofaktorer knyttet til en tredjepart.  

Vi kan blant annet bistå med:  

 • Oppslag i lokale og globale selskapsregister 
 • Kartlegge eierstrukturer, reelle rettighetshavere og nøkkelpersoner 
 • Screening i globale risiko -og etterlevelsesdatabaser, herunder søk i sanksjonslister 
 • Søk i globale og lokale mediadatabaser 
 • Rettede søk i åpne kilder 

Bakgrunnsundersøkelser av personer 

Skal dere gjennomføre en ansettelse til en ledende rolle, eller har dere ansatte som skal ha tilgang til sensitiv informasjon? En bakgrunnssjekk vil kunne avdekke uregelmessigheter i informasjon gitt av den ansatte som kan utgjøre en risiko for virksomheten. Risikoen kan både være av økonomisk og omdømmemessig karakter.  

Vi kan blant annet bistå med følgende tjenester: 

 • Verifisering av identitet 
 • Verifisering av utdannelse, sertifiseringer og kurs 
 • Verifisering av arbeidserfaring 
 • Sjekk av næringsinteresser 
 • Kredittsjekk (der dette er aktuelt) 
 • Søk i mediadatabaser 
 • Søk i åpne kilder En person innendørs

Kontaktperson:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.