• eDiscovery og analyse

eDiscovery og analyse

I granskinger og rettslige prosesser er det ofte store mengder informasjon som skal gjennomgås. Det er krevende å sikre en effektiv vurdering av informasjon fra ulike kilder og samtidig ivareta strenge krav til informasjonssikkerhet og personvern.

For å møte krav til blant annet informasjonssikkerhet er vi avhengige av en eDiscovery-løsning. Vi har valgt den anerkjente løsningen kCura Relativity. Vi benytter denne i alle våre granskingsoppdrag, i oppdrag hvor vi er oppnevnt som sakkyndig av retten og ved bistand i tvistesaker.

Analyse og visualisering

Gjennom analyse og visualisering kan vi illustrere store mengder informasjon og sammenhenger på en lettfattelig måte. Dette kan for eksempel være:

  • Analyse av telefontrafikk, e-post, kredittkorttransaksjoner og IP-adresser
  • Relasjoner mellom selskaper, personer, bankkonti og ulike hendelser, særlig i forbindelse med gjennomføring av bakgrunnsundersøkelser eller sporing av verdier (asset tracing)
  • Regnskapsanalyser, mislighetsrevisjoner samt analyser etter “røde flagg” (red flag)
  • Innkjøp fra nærstående til selskapets ledelse, innkjøpere mv. (relasjonskartlegging)

Våre rådgivere er blant Norges ledende spesialister og brukere av ulike analyse- og visualiseringsverktøy, for eksempel IBM i2 Analyst’s Notebook og Tableau.