Granskning

To menn i samtale

BDO bistår innen granskning

Gransking handler om å kartlegge fakta og benytte innsikten i videre beslutninger. Undersøkelser som systematisk metode benyttes i mange ulike sammenhenger, og vil være nyttig når det handler om å avklare hva som har skjedd og beskrive mulige ansvarsforhold.

Kompetanse, erfaring, gode rutiner og spesialiserte verktøy danner grunnlaget for hvordan vi jobber med gransking og andre undersøkelser i BDO. 

For oss er det viktig at granskingen gjennomføres på en forsvarlig måte. Vi arbeider i tråd med etablerte prinsipper for gransking, som bla. Advokatforeningens retningslinjer. Grunnleggende krav til rettssikkerhet og personvern er en selvfølge. 

BDO har en bred og sammensatt kompetanse for å dekke ulike behov og ulike typer undersøkelser. Våre advokater, datateknikere, revisorer, samfunnsvitere og eksperter med bakgrunn fra politi- og påtalemyndighet gjør at vi kan tilpasse ulike behov og ulike undersøkelser for å skreddersy undersøkelsene til å oppfylles kundens formål. Vår erfaring er at ingen undersøkelse er lik og at enhver gransking må tilpasses den enkelte hendelse. 

Kontakt oss 

Har du spørsmål eller vil du vite mer om våre tjenester innen gransking? Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet, og vi vil svare deg så fort vi kan. 

Kontaktpersoner:

Kritikkverdige forhold

Håndtering av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen på en forsvarlig måte er både i din virksomhet og dine interessenters interesse. Forebygging er det viktigste, mens enkelte anførsler må undersøkes. BDO leverer undersøkelser, rådgivning innen konflikthåndtering, varslingstjenester og arbeidsrettslig rådgivning som en helhetlig tjeneste. Vår lange erfaring gjør at oppdragsgiver får en tilpasset og helhetlig levert tjeneste. 

BDO leverer granskingstjenester som bidrar til kartlegging av fakta, ivaretakelse av bedriftens egne retningslinjer, samt generelle prinsipper for granskinger og innhenting av fakta. 

Må forholdet være kritikkverdig før det granskes? 

Kritikkverdige forhold er forhold som er i strid med lover og regler, virksomhetens skriftlige etiske retningslinjer eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. Om et forhold er kritikkverdig eller ikke kan ikke alltid avklares før fakta rundt forholdet er kartlagt. En gransking eller undersøkelse kan derfor være nødvendig for å avklare dette. 

Når er det aktuelt å ta kontakt med BDO? 

Arbeidsgiver kan gjøres kjent med ulike anførsler, kritikkverdige forhold eller konflikter på arbeidsplassen gjennom både formelle og uformelle kanaler. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale om du er usikker på hvordan forholdet skal håndteres og hva dere som arbeidsgiver må foreta dere. 

Kontaktpersoner:

Økonomisk kriminalitet og misligheter

Når virksomheter utsettes for ulike former for økonomisk kriminalitet kan dette føre til store materielle og ikke-materielle konsekvenser. Korrupsjonsanklager, økonomisk kriminalitet, illojale handlinger og misligheter er en kompleks form for kriminalitet, som kan være vanskelig og tidkrevende å kartlegge.  

Vi har spesialister innen forebygging og gransking av misligheter og økonomisk kriminalitet, og har bistått en rekke norske og internasjonale virksomheter med undersøkelser av mulige straffbare forhold. 

Når er det aktuelt å ta kontakt med BDO? 

De færreste tenker at økonomisk kriminalitet er noe som kan ramme deres virksomhet, men sannheten er at risikoen for å bli utsatt for økonomisk kriminalitet er til stede i enhver virksomhet. 

Ved mistanke om ulovlig aktivitet i din virksomhet, som for eksempel korrupsjon, økonomisk utroskap, underslag eller bedrageri, kan vi hjelpe.  


Kontaktpersoner:

Tvistesaker

I konflikter og tvistesaker er det viktig å ha kontroll på fakta. Vi hjelper virksomheter med å gjennomføre alle former for undersøkelser for å dokumentere faktiske forhold og fremstille disse for bruk i tvister og rettslige prosesser. 

Bruk av elektronisk lagret informasjon i granskninger 

Ved mistanke om for eksempel tyveri av forretningshemmeligheter eller ved illojal opptreden av ansatte, kan vi bistå med analyse og gjennomgang av e-post eller annen elektronisk lagret informasjon. I tillegg kan det være relevant å gjennomføre andre typer tekniske undersøkelser. 

Når er det aktuelt å ta kontakt med BDO? 

Arbeidsgiver kan gjøres kjent med forhold eller konflikter gjennom ulike kanaler, både formelle og uformelle kanaler. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale om du er usikker på om et forhold er verdt å undersøke eller ikke. 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.