Risikokompasset

Få kontroll på din leverandør- og kunderisiko ved bruk av BDOs nye verktøy, Risikokompasset. 

Risikokompasset er utviklet for å hjelpe bedrifter med å få et bedre oversiktsbilde av egen kunde- og leverandørrisiko. Risikokompasset gir din virksomhet anledningen til å enkelt kontrollere egne leverandører og kunder opp mot relevante risikoer innen eksempelvis hvitvasking, korrupsjon og misligheter. 


Optimaliser data med risikokompasset 

Ved å utnytte tilgjengelige data på best mulig måte kan bedrifter oppdage nye mulighetsrom ved å ta i bruk nye tekniske løsninger.  

Risikokompasset hjelper organisasjoner med å danne et detaljert oversiktsbilde over kunder og første ledd i deres leverandørkjeder. Verktøyet gir økt kunde- og leverandørkontroll, noe som kan hjelpe din virksomhet med etterlevelse innen blant annet følgende områder: 

  • Åpenhetsloven 
  • Informasjonssikkerhet 
  • CSRD og ESR


Det digitale verktøyet benyttes for å analysere og avdekke risikokunder og -leverandører. Ved behov er det mulig å tilpasse verktøyet etter konkrete ønsker fra kunde. I tilfeller hvor virksomheten avdekker forhold de ønsker å følge opp ytterligere, eller trenger bistand til, har BDO fagpersoner som kan bidra med relevant fagkompetanse innenfor de ulike områdene.


Et verktøy for proaktiv risikostyring 

Risikokompasset er sammensatt av data fra ulike kilder, men krever i hovedsak kun tolldeklarasjoner og regnskapsdata. Datafangst skjer enkelt gjennom uttrekk av standardiserte SAF-T filer, deklarasjonsdata eller integrasjon mot BDOs datavarehus. Innsikten Risikokompasset gir deg krever altså minimalt med egenarbeid fra dere selv.  

BDO kombinerer virksomheters data med anerkjente risikolister for å gi bedrifter et overblikk over hvilke risikoer som er knyttet opp mot deres leverandører og kunder. Listen over risikoer det screenes mot inkluderer: 

  • Korrupsjon 
  • Hvitvasking/AML 
  • Barnearbeid 
  • Brudd på menneskerettigheter 
  • Sanksjonerte leverandører 


Risikokompasset er en spisset, men fleksibel, digital løsning som ikke bare effektiviserer etterlevelse av regulatoriske krav, men også gir bedriften nødvendig innsikt i kunde- og leverandørforhold. Med Risk Advisory Services sin ekspertise og datadrevet tilnærming til risikostyring, er dette verktøyet en verdifull bidragsyter til virksomhetens arbeid med risikostyring. Ved å ta i bruk Risikokompasset tar virksomheten et skritt mot fremtidsrettet risikostyring og forretningskontinuitet.

Kontaktpersoner