Digitale verktøy

I dagens stadig mer teknologidrevne forretningsverden har BDO etablert seg som en solid aktør innen digital kompetanse og innovative løsninger. I Risk Advisory Services har vi flere fagspesialister med spisskompetanse innen bruk av digitale verktøy. 

Denne ekspertisen kombineres med vår dybdekunnskap innen forebygging og håndtering av risiko. Resultatet er digitale løsninger som hjelper din virksomhet med å etterleve digitale regulatoriske krav, nye lover og regelverk, samt å kartlegge risikoer i den daglige driften. 
Våre fagspesialister leverer følgende tekniske løsninger: 


Risikokompasset

Et dynamisk analyseverktøy, Risikokompasset, gir din virksomhet innsikt i egen kunde- og leverandørbase. Verktøyet hjelper din virksomhet med å screene leverandører mot blant annet internasjonale sanksjonslister, samt risikolister for korrupsjon, hvitvasking og menneskerettighetsbrudd. Videre er verktøyet utviklet for å kontrollere skatt- og avgiftsberegning ved innførsel og utførsel av varer. Med Risikokompasset kan din virksomhet ta proaktive skritt for å sikre overholdelse av regelverk og redusere risiko. 

Les mer om Risikokompasset >


SAF-T konvertering

Våre SAF-T-konsulenter har lang erfaring med å bistå virksomheter med rådgivning rundt SAF-T-regnskap, siden kravet ble innført den 1. januar 2020. Hvis ditt regnskapssystem ikke støtter SAF-T-funksjonalitet, har BDO utviklet en skreddersydd løsning for å effektivt konvertere regnskapsdata til XML i henhold til Skatteetatens krav. Med vår faglige ekspertise og dedikerte tilnærming kan vi hjelpe din virksomhet med å oppfylle SAF-T-kravene og sikre en problemfri overgang til den nyeste versjonen av standarden. 

Les mer om SAF-T konvertering >


Process Mining

Flere virksomheter benytter seg av digitale verktøy, noe som innebærer komplekse prosesser og informasjonsstrømmer. Det er avgjørende å ha god oversikt over alle aktivitetene som er involvert i virksomhetens operasjonelle rutiner. Process Mining gir deg objektiv innsikt i faktisk gjennomførte prosesser, og kan brukes som et styringsverktøy for å identifisere avvik, samt for å avdekke flaskehalser og ineffektive prosesser. Denne verdifulle innsikten gjør det mulig å effektivisere nåværende drift og drive virksomheten mer kostnadseffektivt. 

Les mer om Process Mining >


Relasjonsanalyse

Gjennom relasjonsanalyse kartlegger vi direkte og indirekte forbindelser mellom ansatte og leverandører for å avdekke mulige interessekonflikter og habilitetsproblemer. BDO tilbyr en skreddersydd metodikk for å gjennomføre slike analyser, som hjelper virksomheter med å sikre integritet og transparente beslutningsprosesser. Med avanserte verktøy og bransjeerfaring gir vi innsikt i relasjonsdynamikken, slik at virksomheten kan håndtere mulige utfordringer proaktivt og opprettholde integriteten i sine operasjoner. 

Les mer om Relasjonsanalyse >