Utredning og analyse

Trygghet for riktige valg og motivasjon for utvikling

Beslutninger som tas ved oppstart og gjennomføring av endringsprosesser kan få store konsekvenser for egen organisasjon, samfunnet, brukere og ansatte.

Våre utredninger og analyser skal gi trygghet for at virksomhetene tar de riktige valgene og at det skapes motivasjon for endring. Vi er særlig opptatt av å gi faktabaserte råd basert på grundige analyser og erfaring med hva som virker. Dette sikrer gjennomførbarhet og verdiskapning for våre kunder. Vårt utgangspunkt er at det ikke finnes standardløsninger for unike utfordringer, og vi tror tilgang på kunnskap og erfaring er nøkkelen til utvikling og løsninger som fungerer.


Vi bistår blant annet med: 

  • Effektivitetsanalyser
  • Organisasjonsevalueringer
  • Ringvirkningsanalyser
  • Samfunnsøkonomiske utredninger
  • Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
  • Eierstrategi og selskapsorganisering i ideelle og offentlige eide eller finansierte organisasjoner
  • Økonomiske og finansielle, budsjettmessige og regnskapsmessige utredninger og analyser


Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Vi kan hjelpe deg med å møte krav til bærekraft.