Samfunns- og næringsutvikling

Gode valg og gjennomføringskraft i samfunns- og næringsutviklingen

BDO bistår offentlig sektor, samfunnsnyttige organisasjoner og privat næringsliv i møte med samfunnsmessige endringsprosesser, utviklingsprosjekter og reformer. Beslutninger som tas ved oppstart og gjennomføring av endringsprosesser påvirker gevinster og gjennomføringsevnen.

Økte forventninger og strammere økonomiske rammer gir beslutningstakere og initiativtakere større utfordringer med å ta de riktige valgene og i etterkant realisere gevinstene. Vår visjon er å skape trygghet for riktige valg og bidra til målrettet utvikling.

Våre kunder er offentlige virksomheter, offentlig eide selskap, næringsorganisasjoner, næringsklynger, privat næringsliv og ideelle aktører som driver samfunns- og næringsutviklingen fremover.
To personer i dialog

Tilskuddsforvaltning

Går pengene til formålet? Tilskudd er et viktig virkemiddel der det offentlige løser samfunnsoppdragene sammen med privat eller samfunnsnyttig og ideelle virksomheter. BDO kan bistå både tildelere og mottakere med å sikre at tilskuddene får best mulig effekt.
LES MERchevron_right
Barn i gymsal

BDO bistår offentlig sektor

Vi ønsker å skape trygghet for riktige valg og gi motivasjon for endring i offentlig sektor. Se våre tjenester knyttet opp til helse- og omsorgstjenester, kommuner og fylkeskommuner, statlig forvaltning og virksomhet og offentlig eiet virksomhet.
LES MERchevron_right
To personer som smiler utendørs

Samfunnsnyttige og ideelle virksomheter

BDO har over mange år bygget spisskompetanse på områder som er særlig viktig for at samfunnsnyttige og ideelle virksomheter skal kunne forvalte oppdraget sitt på en etterrettelig og effektiv måte. I dag bistår vi en tredjedel av virksomhetene i denne sektoren. Vi har samlet erfarne revisorer, rådgivere og advokater som er spesialisert på dette området.
LES MERchevron_right

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Vi kan hjelpe deg med å møte krav til bærekraft.