Effektstudier og samfunnsanalyser

Norsk næringsliv bidrar med verdiskaping og arbeidsplasser og er avhengig av et godt samspill med offentlig sektor om rammebetingelser. Næringslivet har behov for kunnskap om sine omgivelser, som for eksempel hvilke lover og regler som til enhver tid er gjeldene, og å synliggjøre sitt bidrag til samfunnet. Myndighetene på sin side er helt avhengige av et godt kunnskapsgrunnlag om næringslivet for å treffe gode beslutninger om disse rammebetingelsene og virkemidler for de ulike næringene. 

BDO bistår både privat og offentlig sektor med rådgivning innenfor et bredt spekter av effektstudier, bransjeanalyser og samfunnsøkonomiske analyser. Nettopp for å gi både næringslivet og myndighetene den innsikten de trenger. Vi har for eksempel gjennomført analyser og evalueringer for departementer, direktorater, interesseorganisasjoner og andre private organisasjoner.

Våre leveranser inkluderer: 

  • Effektstudier 
  • Bransje- og markedsanalyser
  • Økonomiske konsekvensanalyser
  • Samfunnsøkonomiske analyser
  • Verdiskapings- og ringvirkningsanalyser
  • Modenhetsanalyser og omstillingsevne
  • Usikkerhets-/scenarioanalyser 
  • Følgeevalueringer

BDO tilbyr bransjekunnskap i kombinasjon med kompetanse innenfor både modellering og bruk av kvantitative og kvalitative analyser. 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Vi kan hjelpe deg med å møte krav til bærekraft.