Innkjøp og kontrakt

Strategisk og operativ rådgivning i komplekse anskaffelsesprosesser

Innkjøp utgjør en vesentlig del av kostnadene i mange virksomheter. Endringer i konkurransesituasjon og markedsforhold krever nye virkemidler for å sikre virksomhetenes konkurransekraft.

Våre rådgivere har lang erfaring fra innkjøp og kontrakt, på strategisk og operativt nivå, fra en rekke bransjer i offentlig og privat sektor. Vi etablerer prosesser som legger til rette for økt verdiskaping, forbedret lønnsomhet og realisering av synergier. Vi samarbeider tett med våre kunder for å sikre kompetanseoverføring, reduserte kostnader og bedre lønnsomhet.

Vi bistår blant annet med:

 • Strategisk rådgivning:
  • Vurdering av virksomhetens innkjøps- og logistikkfunksjon
  • Innkjøpsstrategier
  • Tiltak for å forbedre leveransekvalitet og effektivitet
  • Global sourcing
  • Leverandørmarkedsanalyser
  • Outsourcing
  • Digitalisering av innkjøpsfunksjonen
 • Operasjonell rådgivning
  • Kommersiell prosjektledelse
  • Implementering av forbedringstiltak
  • Gjennomføring av forhandlinger
  • Kontrakt
  • Implementering av IT løsninger
  • Kompetanseprogram
  • Prosessforbedringer
  • Gevinstrealisering

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Vi kan hjelpe deg med å møte krav til bærekraft.