1:
  • Finansiell modellering

Finansiell modellering og analyse

For å kunne ta gode strategiske og finansielle beslutninger kreves det solide analyser som kan danne grunnlaget for beslutningene.

Vi bistår med å utvikle skreddersydde finansielle modeller i Excel, tilpasset kundens ønsker og behov. Våre modeller utvikles typisk i tilknytning til:

  • Budsjett og prognoser
  • Investeringsanalyser
  • Verdivurderinger
  • Allokering av kjøpspris (PPA)
  • Nedskrivningstester
  • Sensitivitetsanalyser
  • Earnout-strukturer
  • Vurdering av finansiering og lånekapasitet

 

Ta gjerne kontakt med oss!