• Arbeidsmiljø og
    kritikkverdige forhold

Arbeidsmiljø og kritikkverdige forhold

Håndtering av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen på en forsvarlig måte er både i din virksomhet og dine interessenters interesse. Forebygging er det viktigste, mens enkelte anførsler må undersøkes. BDO leverer undersøkelser, rådgivning innen konflikthåndtering, varslingstjenester og arbeidsrettslig rådgivning som en helhetlig tjeneste. Vår lange erfaring gjør at oppdragsgiver får en tilpasset og helhetlig levert tjeneste. 

BDO leverer granskingstjenester som bidrar til kartlegging av fakta, ivaretakelse av bedriftens egne retningslinjer, samt generelle prinsipper for granskinger og innhenting av fakta. 

 

Må forholdet være kritikkverdig før det granskes? 

Kritikkverdige forhold er forhold som er i strid med lover og regler, virksomhetens skriftlige etiske retningslinjer eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. Om et forhold er kritikkverdig eller ikke kan ikke alltid avklares før fakta rundt forholdet er kartlagt. En gransking eller undersøkelse kan derfor være nødvendig for å avklare dette. 

 

Når er det aktuelt å ta kontakt med BDO? 

Arbeidsgiver kan gjøres kjent med ulike anførsler, kritikkverdige forhold eller konflikter på arbeidsplassen gjennom både formelle og uformelle kanaler. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale om du er usikker på hvordan forholdet skal håndteres og hva dere som arbeidsgiver må foreta dere. 

 

Kontakt oss 

Har du spørsmål eller vil du vite mer om våre tjenester innen gransking? Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vi vil svare deg så fort vi kan. 

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code