• Økonomisk kriminalitet
    og misligheter

Økonomisk kriminalitet og misligheter

Når virksomheter utsettes for ulike former for økonomisk kriminalitet kan dette føre til store materielle og ikke-materielle konsekvenser. Korrupsjonsanklager, økonomisk kriminalitet, illojale handlinger og misligheter er en kompleks form for kriminalitet, som kan være vanskelig og tidkrevende å kartlegge.

Vi har spesialister innen forebygging og gransking av misligheter og økonomisk kriminalitet, og har bistått en rekke norske og internasjonale virksomheter med undersøkelser av mulige straffbare forhold. 

 

Når er det aktuelt å ta kontakt med BDO? 

De færreste tenker at økonomisk kriminalitet er noe som kan ramme deres virksomhet, men sannheten er at risikoen for å bli utsatt for økonomisk kriminalitet er til stede i enhver virksomhet. 

Ved mistanke om ulovlig aktivitet i din virksomhet, som for eksempel korrupsjon, økonomisk utroskap, underslag eller bedrageri, kan vi hjelpe.  

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om du er usikker på om forholdet er verdt å undersøke eller ikke. 

 

Kontakt oss 

Har du spørsmål eller vil du vite mer om våre tjenester innen gransking? Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vi vil svare deg så fort vi kan. 

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code