• Varsling

Varsling

Det å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. En velfungerende varslingsordning gir lojale medarbeidere en nøytral kanal for å informere når noe er galt. En varslingsordning er blant de mest virkningsfulle tiltakene din virksomhet kan iverksette for å unngå misligheter og irregulære forhold. 

 

Hvorfor er en varslingsordning viktig? 

En god varslingsordning kan forebygge økonomisk skade og omdømmetap, og bidra til å skape et bedre arbeidsmiljø. En varslingsordning gir medarbeidere en nøytral kanal for å informere når noe er galt. De fleste tilfeller av økonomiske misligheter eller alvorlige regelbrudd blir først oppdaget av virksomhetens egne ansatte. Dersom virksomheten er i stand til å motta og håndtere varslingssaker på en betryggende måte, øker muligheten for at medarbeidere velger å benytte varslingstjenesten til å informere om eventuelle kritikkverdige eller irregulære forhold.  

 

Hva er fordelene med en trygg og effektiv varslingsordning? 

Varslingssaker gjelder ofte forhold som de ansatte ikke ønsker å rapportere i linjen. En velfungerende varslingsordning bidrar til etterlevelse av lover, regler og retningslinjer, og forebygger handlinger som kan true omdømme eller kan påføre virksomheten økonomisk skade. En effektiv varslingstjeneste er et godt tiltak for å styrke virksomhetens internkontroll og skaper stor grad av åpenhet om viktige forbedringspunkter for å oppnå fastsatte mål. 

  • Gir medarbeidere trygghet for at de kan si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen 
  • Skaper åpenhet og legger til rette for god kommunikasjon 
  • Bygger tillit til virksomheten  
  • Er kanskje det mest virkningsfulle tiltaket din virksomhet kan iverksette for å unngå misligheter og irregulære forhold 

 

Hva kan vi bistå med? 

BDO tilbyr løsninger for håndtering av varsling om økonomisk kriminalitet, trakassering, mobbing og andre uetiske handlinger. Våre løsninger oppfyller alle krav til personvern, informasjonssikkerhet og arbeidsmiljølovens bestemmelser. Varslingssaker kan være krevende. Det er mange parter å ta hensyn til og ofte krevende tematikk. Viktige hensyn som undersøkelsesplikt, konfidensialitet- og anonymitet, kontradiksjon og ivaretakelse av partene i en sak kan gjøre sakene komplekse.   

Vi vil bistå din virksomhet med å drifte en trygg og effektiv varslingskanal, og veileder deg og gir deg trygghet i behandlingen av varslingssaker.  

 

Ta kontakt

Har du spørsmål eller vil du vite mer om våre tjenester innen varsling? Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vil vi svare deg så fort vi kan. 

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code