1:
  • Varslingkanal og -mottak

Varslingkanal og -mottak

En god varslingsordning kan forebygge økonomisk skade og omdømmetap, og bidra til å skape et bedre arbeidsmiljø. En velfungerende varslingsordning bidrar til at virksomheten etterlever lover, regler og retningslinjer. 

 

Hva er fordelene med gode varslingstjenester? ​ 

En varslingsordning kan skape et tryggere arbeidsmiljø hvor utfordringer løftes internt. Dette kan bidra til å beholde nøkkelpersoner og minimere omdømmerisiko ved kritikkverdige forhold.​ En velfungerende og effektiv varslingsordning skaper tillit, og gir den som varsler trygghet om at det kritikkverdige forholdet blir fulgt opp. ​ 

En velfungerende varslingsordning er kanskje det mest virkningsfulle tiltaket din virksomhet kan iverksette for å unngå misligheter og irregulære forhold. 

 

Hva kan vi bistå med? 

Et av våre spesialområder er å etablere og drifte varslingstjenester for offentlige og private virksomheter.  

BDO etablerer, drifter og administrerer din virksomhets eksterne varslingstjeneste. Vi tilbyr flere kanaler for varsling, og bistår din virksomhet med å: 

  • Utarbeide skriftlige varslingsrutiner  
  • Legge til rette for forsvarlig varsling 
  • Gi varsleren trygghet og tillit til at de opplysningene som gis, behandles profesjonelt i alle ledd 
  • Gi varsleren gode, erfaringsbaserte råd i en krevende situasjon 
  • Tilby gode analyser, vurderinger og råd i forhold til det enkelte varsel og spørsmål om eventuell videre oppfølging 
  • Tilfredsstille krav til personvernregler, informasjonssikkerhet og arbeidsmiljølovens krav 

En ekstern varslingskanal kan bidra til å sikre objektivitet og muliggjør ivaretakelse av varslers anonymitet. Ved oppfølging av varslingssaker bistår vi deg med å sikre god saksgang og rådgi din virksomhet i relevante problemstillinger. ​ 

​Med BDO som leverandør av et eksternt varslingsmottak vil din bedrift bedre kunne forebygge uønskede hendelser, redusere tap av omdømme og økonomiske tap. 

 

Ta kontakt

Har du spørsmål eller vil du vite mer om våre tjenester innen varsling? Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vil vi svare deg så fort vi kan. 

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code