1:
  • Varslingskultur

Forsvarlig varsling og positiv varslingskultur

Forsvarlig varsling innebærer at den som varsler bør ha et forsvarlig grunnlag for å varsle, og at varslingen skjer i god tro.  

 

Hva er en positiv varslingskultur? 

Når en virksomhet legger til rette for varsling og oppfordrer medarbeidere til å varsle, skaper det en åpenhets- og kommunikasjonskultur internt i virksomheten. Det bygger tillit og gir medarbeidere trygghet for at de kan si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.  

Ledelsen har ansvar for å kommunisere varslingstjenesten i virksomheten, og støtte fra ledelsen er avgjørende for å bygge tillit til en varslingsordning og forsterker oppfatningen av at det er lojalt å varsle. 

 

Når kan man varsle? 

Ansatte kan alltid varsle der dette følger av plikter etter lov, forskrift eller avtale. Tilsvarende kan ansatte alltid varsle eksternt til tilsyns- eller kontrollmyndigheter der dette er aktuelt, for eksempel Finanstilsynet, Arbeidstilsynet, Datatilsynet, politi eller andre. 

Dersom man vil varsle eksternt, for eksempel til media, bør man vurdere om intern varsling eller varsling til tilsyns- eller kontrollmyndigheter er forsøkt eller mulig, om varselet gjelder kritikkverdige forhold av allmenn interesse, og være i aktsom god tro om innholdet i varselet.  

Ytringsfriheten gir ansatte rett til å delta på egne vegne i den alminnelige samfunnsdebatten, herunder å uttale seg kritisk om forhold som berører virksomheten man arbeider i. Den ulovfestede lojalitetsplikten tilsier imidlertid at man ikke har rett til å skade arbeidsgivers interesser eller aktiviteter gjennom offentlig negativ omtale, uten at dette er berettiget. 

 

Hva kan vi bistå med? 

BDO bistår din virksomhet med å kommunisere varslingstjenesten på en hensiktsmessig og effektiv måte, som bidrar til å bygge tillit til tjenesten i alle ledd i virksomheten. 

 

Ta kontakt

Har du spørsmål eller vil du vite mer om våre tjenester innen varsling? Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vil vi svare deg så fort vi kan.

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code