1:
  • Varslingsråd

Varslingsråd

Et varslingsråd er et organ som håndterer varslingssaker. Det kan være eksternt, bedriftsinternt eller delt. 

 

Hva er viktig å ta hensyn til ved etablering av varslingsråd? 

Sammensetningen av et varslingsråd vil avhenge av organisasjonen, og avgjøres basert blant annet av din virksomhets behov, størrelse og organisatoriske struktur. Det er viktig at et varslingsråd har et sett nedfelte styrende prinsipper, en fastsatt rutine for behandling av varsler, og at det besitter den nødvendige fullmakt til å motta, behandle, gi råd og/eller ta beslutninger i varslingssaker.  

 

Hva kan vi bistå med? 

BDO har lang erfaring som varslingsråd, både som rådgivende og besluttende organ. Vi bistår din virksomhet med å utarbeide mandat og styrende prinsipper for deres varslingsråd. Vår erfaring og fagkompetanse sikrer at et varslingsråd er sammensatt på en måte som er tilpasset din virksomhet, og at varslingssaker blir behandlet på best mulig måte.   

 

Ta kontakt

Har du spørsmål eller vil du vite mer om våre tjenester innen varsling? Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vil vi svare deg så fort vi kan.  
 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code