Propell.ai

BDO bistår med Propell.ai

BDO har valgt Propell.ai som en av sine AI-partnere. Vi tilbyr nå inngående fakturaflyt på autopilot for å effektivisere de økonomiske prosessene i virksomheten. Løsningen er allerede tatt i bruk hos mange av våre kunder. 

Hvorfor automatisere fakturabehandlingen? 

Teknologiselskapet Propell.ai leverer en verdensledende AI-løsning for behandling av inngående fakturaer. AI-løsningen forenkler og automatiserer manuelle regnskapsprosesser. På den måten vil du kunne frigjøre tid, penger og få bedre kontroll. Og ikke minst utnytte de ansattes solide kompetanse til mer verdiskapende arbeid.   

Propell.ai kan integreres med ethvert ERP-system i en helhetlig løsning som gir bedre innsikt i selskapets data og det vil kunne fungere på tvers av landegrenser. BDO har selv tatt i bruk Propell.ai på mange av sine kunder, og våre regnskapskonsulenter erfarer at kunstig intelligens styrker både kvaliteten og effektiviteten i våre leveranser.  

Hvem passer dette best for? 

AI-løsningen er bransjeuavhengig og passer alle virksomheter uavhengig av størrelse og antall fakturaer. Jo større virksomheten er, jo flere ressurser brukes på håndtering av inngående fakturaer, og desto mer er det å spare for virksomheten. Spesielt for store selskaper som har flere avdelinger og som jobber på tvers av landegrenser, vil det være store besparelser å hente. Løsningen passer både for virksomheter som fører regnskapet selv, eller som benytter seg av BDO som leverandør. Nordic Choice Hotels er eksempel på en av mange virksomheter som har valgt Propell.ai etter en grundig test av alle aktører i det nordiske markedet. 

Propell.ai er en helhetlig løsning for fakturahåndtering 

AI-algoritmen er trent på over 700 millioner av bokførte bilag og dokumenter, og dette gjør at kundene kan komme raskt opp i en høy automasjonsgrad. Du vil som kunde få utbytte av at så mange benytter løsningen, fordi algoritmen kommer med sine prediksjoner basert på hvordan andre kunder har kontert tilsvarende fakturaer. Du drar nytte av 5 ulike læringsnivåer: Global, Nasjonal, Regional, Bransje og Lokal læring. Algoritmen velger konteringsforslag basert på hva den anser til å være mest sannsynlig riktig.  

 Du slipper å bygge konteringsregler i løsningen siden dette er en ren AI-løsning hvor felter og kontodimensjoner predikeres basert på kunnskapen til AI-løsningen. Den er trent og lært opp av tusenvis av regnskapsførere og revisorer.   

Løsningen er sikker. Propell.ai sender ikke fra seg data utenfor EØS eller til 3. parter. Det er ikke nødvendig siden den unike tolken i løsningen leser og predikerer alt som står på fakturaen uavhengig av filformat på fakturaen, XML, PDF, TIFF, EHF osv. Den ser på mønster på hele fakturaen og dermed greier den å predikere opp til 100% nøyaktig uten menneskelig hjelp. 

Løsningen vil integreres med ditt ERP-system. I første fase av implementeringen vil en av dine ansatte se over og godkjenne konteringene fra AI-løsningen. Når løsningen etter hvert har lært seg hvordan ditt selskap foretrekker å bokføre, kan løsningen settes på autopilot. Det betyr at fakturaene fra det tidspunktet går til bokføring uten menneskelig innblanding. 

Gevinster for deg som kunde 

Den viktigste fordelen er at løsningen forenkler alt arbeid rundt inngående fakturaer. De ansatte vil slippe all manuell punching og kan heller få en kontrollerende rolle, som gjør prosessen mer smidig og effektiv. Dette fører til mindre feil i regnskapet, store ressurs- og kostnadsbesparelser, samt mer fornøyde ansatte. 

  • Manuell behandling av faktura automatiseres med opptil 95 % 
  • Høyere kvalitet i regnskapet 
  • Løsningen predikerer med opptil 100 % treffsikkerhet 
  • Gode sanntidsanalyser 
  • Mer fornøyde ansatte 
  • Mye tid og penger spart 

Har du spørsmål eller ønsker å få vite mer om Propell.ai? Ta gjerne kontakt med en av oss for en uforpliktende samtale.

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.