1:
  • Attestasjoner

Attestasjoner og uttalelser

Dersom du har behov for en uttalelse fra revisor som gjelder andre forhold enn offisielle regnskaper tilbyr BDO ulike typer attestasjonstjenester.

En tredjepartsuttalelse er en uavhengig bekreftelse på kvaliteten av system, rutiner og kontroller. Det er med på å gi trygghet for at produkter og tjenester blir utviklet og forvaltet forsvarlig, samt at compliance-krav overholdes.

Noen eksempler på attestasjoner og uttalelser:

  • Kapitalendringer og omorganiseringer
  • Bærekraft
  • Internkontroll
  • Bekreftelser på prosjekter som mottar økonomisk støtte

 

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt ved å fylle ut skjemaet under. Vi vil svare deg innen kort tid.

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code