1:
  • Bærekraft i revisjon

Bærekraft i revisjon

I BDO tar vi bærekraft på alvor. Vi bistår privat næringsliv og offentlig sektor som vil arbeide målrettet med bærekraftig utvikling i og gjennom egen virksomhet. Sammen med samarbeidspartnere og oppdragsgivere har vi utviklet konsepter, produkter og tjenester for å jobbe systematisk med bærekraftsmålene. Vårt utgangspunkt er å skape bærekraftig utvikling, samtidig som det styrker forretning og virksomhet.  

 

Bærekraft som en integrert del av revisjonen 

Bærekraft vil være en integrert del av vår revisjonsprosess. Dette oppnår vi med å rette fokus mot bærekraft gjennom hele revisjonen, ved at våre revisorer rapporterer hvordan bærekraft er inkorporert i deres prosjekter som en del av vår prosjektrevisjon. På denne måten kan dere få tilbakemeldinger på hvordan deres bærekraftstrategi er operasjonalisert i den daglige driften, samt få en aktiv sparringspartner som vil komme med forslag til forbedringer. På denne måten blir bærekraft en del av alle ledd i deres virksomhet. 

Som revisjonskunde vil vi kunne tilby en kostnadsfri bærekraftssamtale med våre spesialister. Her vil vi blant annet snakke om deres forretning, drift, forventninger fra ulike interessenter og deres egne mål for bærekraft. Resultatet av bærekraftssamtalen danner grunnlag for en anbefaling på hvilken retning dere kan velge videre.  

 

Bærekraftsrapportering 

God bærekraftsrapportering er forankret i virksomhetens strategi, og er en bekreftelse på hvordan dere faktisk arbeider med bærekraft. Balansert og relevant rapportering gir kunder, leverandører og andre interessenter viktig informasjon, og er et verktøy for å sikre at bærekraft blir et konkurransefortrinn. Vi har revisorer med sertifisering i en av de mest anerkjente standardene for bærekraftsrapportering i dag, Global Reporting Initiative (GRI). Vi samarbeider også med våre kollegaer i BDO Global i utviklingen av tjenesteområdet knyttet til attestering av bærekraftsrapporter.  
 

Les mer om bærekraftsrapportering her.

 

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt ved å fylle ut skjemaet under. Vi vil svare deg innen kort tid.

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code