Den digitale revisjonen

Høy digital kompetanse og markedets beste revisjonsverktøy

Ettersom samfunnet digitaliseres, endres også forventingene til oss revisorer. Derfor jobber vi dedikert med innovasjon og teknologi for å finne nye måter å jobbe på, samtidig som vi beholder den høye kvaliteten.

Med BDO som revisor, kan du derfor forvente en fremoverlent revisor som både benytter sofistikerte digitale verktøy og som har den IT-kompetansen som trengs for å revidere på en smart måte. 

Digitale revisjonsverktøy

Som et stort internasjonalt nettverk av revisjonsselskaper, har BDO tilgang til en rekke avanserte digitale verktøy. I tillegg utvikler vi løsninger spesielt tilpasset kunder i Norge.


Ikon pc og snakkeboble

APT

BDO sitt globale verktøy for gjennomføring- og dokumentering av revisjoner. Verktøyet leder våre revisorer gjennom metodikken vår som er basert på internasjonale revisjonsstandarder (ISA) og sørger derfor for revisjon av topp kvalitet og en sømløs revisjon på tvers av landegrenser.


Ikon menneske mappe

Kundeportal

BDO sin globale portal for interaksjon mellom oss og dere. Portalen understøtter god data- og informasjonsutveksling på en enkel og sikker måte. Utveksling er kryptert og benytter to-faktor autentifisering og støtter digital signatur.


Ikon forstørrelsesglass penger

Heartbeat

BDO Norge sin data og analyseplattform som er skreddersydd for håndtering av norske kunder. Løsningen er tilpasset datalast fra et stort omfang ERP-systemer gjennom integrasjon eller SAF-T filer, og er integrert med Altinn. Heartbeat understøtter en raskere revisjon gjennom standardisering og tilrettelegging for dataanalyser hos oss, samtidig som den reduserer behovet for administrasjon knyttet til uthenting av data og rapporter fra deres side.

Ved kartlegging av dine systemer og behov finner vi den løsningen som passer best for revisjon av din virksomhet.

Bedre innsikt med datanalyser

Vi benytter oss av dataanalyser som en del av planlegging og gjennomføring av revisjonen. Det innebærer analyse av 100% av transaksjoner og betyr at vi kan fremstille nyttig innsikt for din virksomhet samtidig som det danner gode revisjonsbevis.

For analyser benytter vi oss av kraftige verktøy som håndterer store transaksjonsvolumer. Vi benytter oss av våre standardverktøy som f.eks. Heartbeat, men utvikler også skreddersøm. Da tar vi i bruk verktøy som f.eks. PowerBI og kobler gjerne mot åpne API’er for enkel og sømløs datalast. 

Der det er hensiktsmessig, benytter vi oss også av helautomatisk kartlegging av våre kunders prosesser gjennom bruk av Process Mining. Det gir bedre innsikt i deres prosesser, noe som gir oss god forståelse i planleggingsprosessen samtidig som det gir et godt grunnlag for diskusjoner om optimalisering av prosesser og kontroller.

Person som gestikulerer

To personer i et møterom

Revisjon av IT-systemer

Ettersom samfunnet digitaliseres og det teknologiske landskapet hos norske virksomheter blir mer komplekst, endres også forventingene til oss revisorer. Derfor investerer BDO tungt i digital kompetanse blant våre revisorer, slik at vi kan utnytte de investeringene dere har gjort i automatisering av for eksempel internkontroll og prosessering av transaksjoner.

At våre IT-kyndige revisorer bygger på deres automatiske kontroller (inkludert generelle IT-kontroller) gir en effektiv revisjon samtidig som den høye kvaliteten opprettholdes. Avvik og risikoer forbundet med revisjon av IT-systemer og dataanalyser rapporteres til dere som del av den formelle rapporteringen og den uformelle dialogen mellom oss.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.