• Sikkerhet og beredskap

Sikkerhet og beredskap

Terror, sabotasje, spionasje og andre typer kriminelle handlinger kan ramme din virksomhet eller dine ansatte. Vi kan bistå med å redusere risikoen for at denne typen hendelser inntreffer, og vi har kompetanse på håndtering både under og etter slike kriser.

Våre rådgivere jobber helhetlig med sikkerhet og beredskap, og bistår virksomheter med alt fra sikkerhetsstyring og risikovurdering til forebyggende tiltak og krisehåndtering.

BDOs sikkerhetsmiljø består av nesten 30 spesialister med bakgrunn fra blant annet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Forsvaret, PST, Økokrim og Datatilsynet. Fagmiljøet dekker alle sentrale deler av sikkerhets- og beredskapsarbeidet.