• Beskyttelse av objekt og infrastruktur

Beskyttelse av objekt og infrastruktur

BDO har svært erfarne rådgivere med omfattende erfaring fra beskyttelse av objekt og infrastruktur som er kritisk for virksomheter eller viktige samfunnsfunksjoner.

Våre rådgivere tilpasser og prioriterer sikringstiltakene for hvert enkelt objekt og (del)infrastruktur for å sikre løsninger som er risikobaserte og kosteffektive. Vi har også lang erfaring med vurdering og implementering av tiltak for oppfyllelse av krav i lover og forskrifter, blant annet etter sivilbeskyttelsesloven og IKT-forskriften samt for objekt og infrastruktur klassifisert etter sikkerhetsloven (virksomhetsikkerhetsforskriften).

BDO har blant annet gjennomført flere prosjekter om beskyttelse av objekt og infrastruktur innen vannforsyning, kraftforsyning og elektronisk kommunikasjon (ekom), samt i finanssektoren, justissektoren og forsvarssektoren.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.