• Kurs og opplæring

Kurs og opplæring

Er dere oppdatert på det nyeste innen standarder og beste praksis for risikoanalyse? Lurer dere på hva den nye sikkerhetsloven betyr for deres virksomhet? Har dere behov for å heve kompetansen innenfor temaer som fysisk sikkerhet eller personellsikkerhet?

Våre kursansvarlige har inngående kunnskap om de utfordringene private og offentlige virksomheter står overfor i dag. BDO skal være en premissgiver innenfor sikringsfaget, og deltar i mange prosesser som former fremtidens standarder for sikkerhets- og beredskapsarbeid.

Vi tilbyr både åpne kurs og kurs tilpasset din virksomhet. Eksempler på temaer:

 • Styringssystem for sikkerhet
 • Sikkerhetsregelverk
 • Sikringsrisikoanalyse og trusselvurdering
 • Fysisk sikkerhet
 • Objektsikkerhet
 • Informasjonssikkerhet
 • Personellsikkerhet
 • Beredskaps- og øvelsesplanlegging
 • Hendelseshåndtering
 • Sikkerhet ved næringsvirksomhet i utlandet
 • Sikkerhet på reise

 

E-læringskurs i sikkerhetsloven

Ny sikkerhetslov ble vedtatt og trådte i kraft 1.januar 2019. I dette e-læringskurset får du presentert sentrale bestemmelser i sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter og eksempler på hvordan disse kan oppfylles. Det er fire moduler og du kan velge å ta alle fire eller plukke ut de modulene som passer best for deg og din virksomhet. 

Les mer om kurset og bestill her.