• Beredskap

Beredskap

Vårt mål er at virksomheter skal bli selvhjulpne, og dermed best mulig i stand til å takle uønskede hendelser dersom de inntreffer. Noen ganger kan det likevel være nyttig eller nødvendig å få støtte, og da stiller vi opp som rådgiver og bidragsyter, også i selve krisehåndteringen. Vi søker å dekke den enkelte virksomhets behov, med rådgivere som har strategisk, operasjonell og taktisk erfaring.

Typiske oppdrag vi utfører:

  • Beredskapsrådgivning, beredskapsanalyser og evalueringer
  • Beredskapsplanlegging, utarbeidelse av beredskapsplanverk 
  • Planlegging, gjennomføring og evaluering av beredskapsøvelser
  • Opplæring av personell som har en rolle i virksomhetens beredskapsarbeid
  • Evaluering av håndteringen etter konkrete hendelser 
  • Kontinuitetsplanlegging og konsekvensanalyser

Flere av våre rådgivere har operativ erfaring fra større beredskapsorganisasjoner, mens andre har bred erfaring fra analyse-, utrednings- og utviklingsarbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap. 

 

Beredskapsøvelser 

BDO bistår kunder med alt fra planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike former for beredskapsøvelser. Beredskapsøvelser er en viktig del av beredskapsarbeidet. Formålet med øvelser kan variere, men vil i hovedsak ha som formål å teste ut om den teoretiske tiltenkte handlemåten (beredskapsplanverket) samsvarer med slik man i praksis håndterer en uønsket hendelse. I tillegg avholdes beredskapsøvelser som et ledd i kompetanse- og kulturbygging. 

Ved planlegging av beredskapsøvelser har BDO særlig fokus på 

  • Ledelse
  • Roller og ansvar 
  • Koordinering av oppgaver 
  • Samarbeid med eksterne aktører 

BDO har lang erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av beredskapsøvelser. Vi har bistått offentlige og private virksomheter innen ulike sektorer. Våre rådgivere hjelper deg med å velge øvelsesformen som passer din virksomhet best.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil du vite mer om beredskap? Vi vil gjerne høre fra deg! Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vi vil svare deg så fort vi kan. 

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code