• Fagmentor for sikkerhet
    og beredskap

Fagmentorordning for sikkerhetsledere

Vi vet at sikkerhetspersonell kan mangle en samtalepartner for å diskutere hvordan de kan drive sikkerhets- og beredskapsarbeidet i en virksomhet. Med en fagmentor vil du få en uavhengig part å diskutere med. Mentorordningen i BDO er designet for at du skal ha en samtalepartner når det kommer til planlegging av arbeidet, strategi og valg av tiltak, oppfølging og kontroll, samt rapportering.  

Målgruppen for denne ordningen er personell som savner retning eller gjennomslagskraft i møte med sikkerhetsutfordringer i egen virksomhet. Dette kan være ledere som har et ansvar for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i en virksomhet, eksempelvis CSO, CISO, sikkerhetsleder, eller beredskapsleder. En fagmentorordning kan gi mange fordeler på det personlige plan, men virksomheten som helhet vil også dra nytte av ordningen. Fagmentorordningen kan bidra til en positiv utvikling av kulturen og kompetanseutviklingen i virksomheten. 

God faglig utvikling av ansatte innenfor sikkerhet og beredskap vil gjøre virksomheten bedre rustet til å møte fremtidens sikkerhetsutfordringer.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil du vite mer om fagmentorordningen? Vi vil gjerne høre fra deg! Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vi vil svare deg så fort vi kan. 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code