1:
  • Vårt team

Vårt team

For å sikre økt kundeverdi av våre leveranser har BDO etablert et bransjeteam med spesialister, som alle har industrierfaring fra sjømatnæringen. Sjømat-teamet jobber med kunder eksternt, men løfter også øvrige tjenester fra BDO til sjømatnæringen med kunnskap og erfaring. Disse ressursene vil du møte både i egne direkte kundeleveranser fra BDO og i sammen med eksempelvis Revisjon, Regnskap eller Advokat.

 

Kristian Henriksen, partner rådgivning

Kristian er partner i BDO Rådgivning og nasjonal bransjeleder for våre sjømattjenester. Han er utdannet fiskerikandidat med spesialisering innenfor bedriftsøkonomi og finans, og har en bakgrunn som driftstekniker i havbruksnæringen.

Kristian har også erfaring og kunnskap innenfor fiskeri og fiskeindustri. Han har bred kompetanse fra norsk og internasjonal sjømatnæring gjennom hele verdikjeden til både fiskeri, havbruk og tilhørende leverandørindustri. 

 

Morten Andersen, senior manager rådgivning

Morten er en av våre nøkkelressurser innenfor fiskeri og fiskeindustri og har selv vært produksjonsleder innenfor fiskeindustrien. Han har lang erfaring fra prosjekt- og prosessledelse for både oppstartsbedrifter og etablerte produksjonsbedrifter, og jobber derfor mye med virksomheter i tilknytning til fiskerinæringen.

Morten jobber spesielt med sjømatprosjekter hos sjømat- og leverandørbedrifter i Troms og Finnmark, men også med nasjonale og internasjonale kunder innen bærekraft og sirkulærøkonomi. 

 

Ta kontakt 

Har du spørsmål eller ønsker du å snakke med en av oss for å se hvordan vi kan bistå din virksomhet? Fyll ut skjemaet under og en av våre rådgivere vil ta kontakt med deg snart.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code