Standardvilkår

BDO sine standardvilkår er bygget opp med en generell del som gjelder alle tjenester levert av BDO, samt generelle særvilkår for de ulike tjenestene. De ulike delene finner dere under, og fullstendige vilkår i pdf finner du her.

 

Del I – Gjelder alle tjenester som leveres:

DEL II – Særvilkår for ulike tjenester: